W Opalenicy

Stacja Opalenica. Krótki postój i krótka sesja zdjęciowa z okna

Budynek stacji. Kiedyś przy samym budynku był peron. Po modernizacji został zlikwidowany (widać tylko fragment ślepego toru) zaś perony przesunięto trochę dalej

Opalenica - PKP 1

 

Stojąc przy peronie pierwszym…

Opalenica - PKP 2

 

…oraz drugim. Żółty budynek stacji widać w oddali

Opalenica - PKP 3

 

Wieża ciśnień. Choć nie używana – w dosyć dobrym stanie technicznym

Opalenica - PKP 4