Mała nieczynna stacyjka

Stara Kopernia – kilkanaście kilometrów od Żagania. Kiedyś zatrzymywały się tu dalekobieżne pociągi do Poznania, Jeleniej Góry, był ruch towarowy, rozładunek wagonów. Stara Kopernia jest początkiem bocznicy do Tomaszowa – dawnej bazy wojskowej wojsk radzieckich (link: http://mojakolej.blox.pl/2011/08/Tomaszowo-2-sladem-kolei.html). Obecnie zarośnięte torowisko, a budynek stacji zaadoptowany na mieszkania.

Droga dojazdowa do stacji; ciekawy, tajemniczy  klimat 

Stara Kopernia - droga do stacji

 

Budynek stacji od strony podjazdu. Na drugim zdjęciu widać ślad po rozebranej części…

Stara Kopernia - budynek stacji 1

Stara Kopernia - budynek stacji 2

 

Charakterystyczne detale

Stara Kopernia - hydrant

Stara Kopernia - zwrotnica

 

Rampa stacyjna

Stara Kopernia - rampa 1

Stara Kopernia - rampa 2

 

Budynek od strony zarośniętego peronu i torowiska

Stara Kopernia - peron

 

Zarośnięte torowisko z bliska

Stara Kopernia - torowisko 1

Stara Kopernia - torowisko 2