Śladem linii 303

Nieczynna stacja kolejowa w Nowym Miasteczku jest cząstką linii kolejowej nr 303 Rokitki – Chocianów – Niegosławice – Kożuchów. Tak wygląda od strony ulicy…

 

A to od strony peronu. Ponieważ peron stanowi teraz czyjeś podwórko, zdjęcia robione za zgodą właścicieli. Gdy stacja była jeszcze czynna – to miejsce wyglądało tak

Widok z daleka

Rampa, torowisko i wskaźnik W12 dotyczący parowozów

Przejazd kolejowy przez ul. Dworcową. Na pierwszym zdjęciu widok w stronę widocznego budynk stacji, na drugim w kierunku północnym (Kożuchów)