Stara ale już nowa

Stacja kolejowa Wrocław Leśnica została oddana do użytku w roku 1844. Natomiast w latach 2010 – 2013 poddano ją przebudowie i gruntownej renowacji. Zakres prac był szeroki: torowiska, sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne, zabytkowe wiaty. Przez kilka lat ruch na stacji był utrudniony, ale teraz widać efekty.
Budynek stacji od ulicy Rubczaka

Wnętrze budynku: słoneczne i kolorowe. W oczy rzuca się zabytkowa mozaika podłogi

Budynek widziany z peronów

Peron pierwszy i charakterystyczny, zabytkowy zegar

Stacja ma trzy perony

Torowisko widok w kierunku Wrocławia Głównego…

… oraz Legnicy

Tunel i schody na peron