Kolej żelazna

Kolej żelazna – to i żelazny most 🙂 Ten w Głogowie otwarto w 1858 roku, wraz z oddaniem do użytku linii kolejowej do Leszna. Najstarsze zachowane zdjęcie tego mostu, prawdopodobnie z dnia otwarcia linii, można zobaczyć tutaj. Natomiast dzisiaj wygląda trochę inaczej:

IMG_1769

Widok w kierunku stacji kolejowej

Głogów - most kolejowy 2

Głogów - most kolejowy 3

Widok w kierunku Leszna. Ruch pasażerski zawieszono tu w 2011 roku. Kursują tylko pociągi towarowe, a od czasu do czasu turystyczne pociągi Tur-Kol’u. Używany jest tylko jeden tor, drugi już dosyć mocno porośnięty trawą i krzewami. Trochę dalej tory odgałęziały się jeszcze w dwóch kierunkach: Bojanowa i Kolska, ale te już dawno są zlikwidowane

Głogów - most kolejowy 4