Po latach letargu

Stację kolejową w Lubomierzu zamknięto w 1992 roku, kiedy to przestały tamtędy kursować pociągi towarowe (pasażerskie przestały przecierać ten szlak 9 lat wcześniej). Linia z nieczynnej, stała się nieprzejezdna, potem powoli została rozbierana. Jeśli chodzi o budynek stacyjny – dziś jest zaadoptowany na mieszkania, nawet zrobiono przybudówkę.

Widok stacji od strony ulicy

Lubomierz - stacja kolejowa 1

Lubomierz - stacja kolejowa 2

Stacja od strony dawnych torów i peronów

Lubomierz - stacja kolejowa 3

Lubomierz - stacja kolejowa 4

Lubomierz - stacja kolejowa 5

Widok na równię torową – w kierunku Gryfowa Śląskiego, oraz wieżę ciśnień

Lubomierz - stacja kolejowa 6

Ciekawe zdjęcia z czasów przedwojennej świetności:

rok 1906

rok 1914