Rogowskie kilka sekund

9 km na północ od Koluszek leży miejscowość Rogów. Spora to wieś, w której mieszka 1500 osób. Dodam, że w Polsce jest 20 miast z mniejszą liczbą mieszkańców. Oprócz kolei normalnotorowej, w Rogowie początek ma także kolej wąskotorowa, skąd biegnie linia do Białej Rawskiej. Oczywiście jest tam tylko sezonowy ruch turystyczny, ale dobrze, że kolej nie została rozebrana.

Zdjęcia dotyczą jednak stacji normalnotorowej. Oto trzy migawki z okna pociągu…

IMG_2945

IMG_2950

IMG_2952