Wokół pomnika

Mosina – w dalszym ciągu jesteśmy na Placu 20 października. Na pierwszym zdjęciu ogólny widok centralnego miejsca w mieście. A na wszystkich widoczny jest pomnik ku czci… Każda strona tego obelisku upamiętnia inne wydarzenie związane z II wojną światową. Między innymi przypomina o mieszkańcach miasta, którzy w roku 1939 zostali rozstrzelani właśnie tutaj – na mosińskim „rynku”

Mosina 6

Mosina 7

Mosina 8

Mosina 9

Miejsce porośnięte mchem

I to wcale nie chodzi o jakąś leśną polanę, lecz miasto zamieszkane przez ponad 12 tys mieszkańców. Na weekend „zaciągnęło” mnie do Mosiny położonej na południe od Poznania. Nazwa miasta pochodzi od staropolskiego wyrazu „moszyna” który oznacza właśnie „miejsce porośnięte mchem”. Pierwsze wzmianki o Mosinie pochodzą z XIII i XIV wieku, a więc miejscowość jest dosyć stara.

W zasadzie mój aparat koncentrował się głównie na średniowiecznym „rynku” Mosiny, który tutaj nazywa się Placem 20 października. Dziś przedstawiam poszczególne pierzeje placu.

Pierzeja północna, przy której znajduje się widoczny budynek Urzędu Miasta

Mosina 1

 

Pierzeja zachodnia

Mosina 2

 

Pierzeja wschodnia i ul Poznańska jako jej przedłużenie

Mosina 2

Mosina 4

Mosina 5