Wieżowce, bloki, domki i fabryki

Szybki przejazd przez Częstochowę. Kilka miejsc, które udało mi się upamiętnić w aparacie.
Aleja Jana Pawła II, jedziemy wiaduktem…

Przejazd przez ul. Kiedryńskiego

Ul. Główna, biegnąca wzdłuż torów kolejowych…

Ul. Przejazdowa, w dzielnicy Gnaszyn. Główny budynek zakładów artykułów tekstylnych – Wigolen