Pozdrowienia z Nadarzyna

Nadarzyn to spora, bo licząca ponad 4 tys. mieszkańców wieś, położona 10 km od granic Warszawy, a ok. 20 km od jej centrum. Przez obrzeża Nadarzyna przebiega droga szybkiego ruchu S8. Zwiedzanie zaczniemy od stanowiącego centrum wsi – Placu Poniatowskiego

Ulica Warszawska

Ul. Kościelna i widoczna, biegnąca po wiadukcie droga S8. Kiedyś w tym miejscu było zwykłe skrzyżowanie

Skrzyżowanie ulic Mszczonowskiej i Kościelnej

Kilka zdjęć, co do których nie mogę sobie przypomnieć dokładnej lokalizacji